Cherokee Women's Drawstring Cargo Scrub Pants


SizeColorPriceLead TimeIn Stock
PETITE 2XSBLACK$21.991 to 2 business days206
PETITE XSBLACK$21.991 to 2 business days613
PETITE SBLACK$21.991 to 2 business days846
PETITE MBLACK$21.991 to 2 business days600
PETITE LBLACK$21.991 to 2 business days252
PETITE XLBLACK$21.991 to 2 business days617
PETITE 2XLBLACK$24.991 to 2 business days82
W2XSBLACK$21.991 to 2 business days236
WXSBLACK$21.991 to 2 business days307
WXS - TALLBLACK$23.991 to 2 business days119
WSBLACK$21.991 to 2 business days747
WS - TALLBLACK$23.991 to 2 business days263
WMBLACK$21.991 to 2 business days967
WM - TALLBLACK$23.991 to 2 business days316
WLBLACK$21.991 to 2 business days803
WL - TALLBLACK$23.991 to 2 business days150
WXLBLACK$21.991 to 2 business days409
WXL - TALLBLACK$23.991 to 2 business days13
W2XLBLACK$24.99 No
W2XL - TALLBLACK$26.99 No
W3XLBLACK$24.991 to 2 business days176
W4XLBLACK$24.991 to 2 business days18
W5XLBLACK$24.991 to 2 business days51
PETITE 2XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days46
PETITE XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days86
PETITE SCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days178
PETITE MCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days151
PETITE LCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days142
PETITE XLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days49
PETITE 2XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W2XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days43
WXSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days270
WXS TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days52
WSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days634
WS TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days25
WMCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days428
WM TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days45
WLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days238
WL TALLCARIBBEAN BLUE$23.99 No
WXLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days232
WXL TALLCARIBBEAN BLUE$23.99 No
W2XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days55
W2XL TALLCARIBBEAN BLUE$26.99 No
W3XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days40
W4XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W5XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days50
PETITE 2XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days72
PETITE XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days120
PETITE SCHOCOLATE$21.991 to 2 business days74
PETITE MCHOCOLATE$21.991 to 2 business days93
PETITE LCHOCOLATE$21.991 to 2 business days94
PETITE XLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days93
PETITE 2XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days118
W2XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days10
WXSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days66
WXS - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days42
WSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days277
WS - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days67
WMCHOCOLATE$21.991 to 2 business days161
WM - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days42
WLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days57
WL - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days52
WXLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days54
WXL - TALLCHOCOLATE$23.99 No
W2XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days77
W2XL - TALLCHOCOLATE$26.99 No
W3XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days152
W4XLCHOCOLATE$24.99 No
W5XLCHOCOLATE$24.99 No
PETITE 2XSCIEL$21.991 to 2 business days104
PETITE XSCIEL$21.991 to 2 business days189
PETITE SCIEL$21.991 to 2 business days318
PETITE MCIEL$21.991 to 2 business days352
PETITE LCIEL$21.991 to 2 business days160
PETITE XLCIEL$21.991 to 2 business days103
PETITE 2XLCIEL$24.991 to 2 business days109
W2XSCIEL$21.991 to 2 business days295
WXSCIEL$21.991 to 2 business days290
WXS - TALLCIEL$23.991 to 2 business days57
WSCIEL$21.991 to 2 business days354
WS - TALLCIEL$23.991 to 2 business days112
WMCIEL$21.991 to 2 business days437
WM - TALLCIEL$23.991 to 2 business days119
WLCIEL$21.991 to 2 business days521
WL - TALLCIEL$23.991 to 2 business days59
WXLCIEL$21.991 to 2 business days227
WXL - TALLCIEL$23.991 to 2 business days36
W2XLCIEL$24.991 to 2 business days152
W2XL - TALLCIEL$26.991 to 2 business days32
W3XLCIEL$24.991 to 2 business days96
W4XLCIEL$24.991 to 2 business days24
W5XLCIEL$24.991 to 2 business days43
PETITE 2XSHUNTER$21.991 to 2 business days75
PETITE XSHUNTER$21.991 to 2 business days11
PETITE SHUNTER$21.991 to 2 business days100
PETITE MHUNTER$21.991 to 2 business days111
PETITE LHUNTER$21.991 to 2 business days45
PETITE XLHUNTER$21.991 to 2 business days73
PETITE 2XLHUNTER$24.991 to 2 business days84
W2XSHUNTER$21.991 to 2 business days113
WXSHUNTER$21.991 to 2 business days90
WXS - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days10
WSHUNTER$21.991 to 2 business days167
WS - TALLHUNTER$23.99 No
WMHUNTER$21.991 to 2 business days109
WM - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days56
WLHUNTER$21.991 to 2 business days81
WL - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days24
WXLHUNTER$21.991 to 2 business days93
WXL - TALLHUNTER$23.99 No
W2XLHUNTER$24.99 No
W2XL - TALLHUNTER$26.991 to 2 business days11
W3XLHUNTER$24.99 No
W4XLHUNTER$24.99 No
W5XLHUNTER$24.99 No
PETITE 2XSKHAKI$21.991 to 2 business days38
PETITE XSKHAKI$21.99 No
PETITE SKHAKI$21.99 No
PETITE MKHAKI$21.991 to 2 business days10
PETITE LKHAKI$21.99 No
PETITE XLKHAKI$21.99 No
PETITE 2XLKHAKI$24.99 No
W2XSKHAKI$21.991 to 2 business days48
WXSKHAKI$21.991 to 2 business days293
WXS - TALLKHAKI$23.991 to 2 business days28
WSKHAKI$21.991 to 2 business days370
WS - TALLKHAKI$23.991 to 2 business days50
WMKHAKI$21.991 to 2 business days214
WM - TALLKHAKI$23.99 No
WLKHAKI$21.991 to 2 business days109
WL - TALLKHAKI$23.99 No
WXLKHAKI$21.991 to 2 business days71
WXL - TALLKHAKI$23.99 No
W2XLKHAKI$24.99 No
W2XL - TALLKHAKI$26.99 No
W3XLKHAKI$24.99 No
W4XLKHAKI$24.99 No
W5XLKHAKI$24.99 No
PETITE 2XSNAVY$21.991 to 2 business days57
PETITE XSNAVY$21.991 to 2 business days252
PETITE SNAVY$21.991 to 2 business days485
PETITE MNAVY$21.991 to 2 business days373
PETITE LNAVY$21.991 to 2 business days174
PETITE XLNAVY$21.991 to 2 business days149
PETITE 2XLNAVY$24.991 to 2 business days19
W2XSNAVY$21.991 to 2 business days572
WXSNAVY$21.991 to 2 business days449
WXS - TALLNAVY$23.991 to 2 business days212
WSNAVY$21.991 to 2 business days1382
WS - TALLNAVY$23.991 to 2 business days207
WMNAVY$21.991 to 2 business days1510
WM - TALLNAVY$23.991 to 2 business days174
WLNAVY$21.991 to 2 business days974
WL - TALLNAVY$23.991 to 2 business days114
WXLNAVY$21.991 to 2 business days755
WXL - TALLNAVY$23.991 to 2 business days177
W2XLNAVY$24.991 to 2 business days313
W2XL - TALLNAVY$26.991 to 2 business days184
W3XLNAVY$24.991 to 2 business days313
W4XLNAVY$24.991 to 2 business days52
W5XLNAVY$24.991 to 2 business days48
PETITE 2XSPEWTER$21.991 to 2 business days198
PETITE XSPEWTER$21.991 to 2 business days413
PETITE SPEWTER$21.991 to 2 business days715
PETITE MPEWTER$21.991 to 2 business days494
PETITE LPEWTER$21.991 to 2 business days407
PETITE XLPEWTER$21.991 to 2 business days320
PETITE 2XLPEWTER$24.991 to 2 business days93
W2XSPEWTER$21.991 to 2 business days198
WXSPEWTER$21.991 to 2 business days923
WXS - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days177
WSPEWTER$21.991 to 2 business days1472
WS - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days226
WMPEWTER$21.991 to 2 business days1340
WM - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days171
WLPEWTER$21.991 to 2 business days1238
WL - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days133
WXLPEWTER$21.991 to 2 business days535
WXL - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days86
W2XLPEWTER$24.991 to 2 business days159
W2XL - TALLPEWTER$26.991 to 2 business days33
W3XLPEWTER$24.991 to 2 business days187
W4XLPEWTER$24.991 to 2 business days54
W5XLPEWTER$24.991 to 2 business days26
PETITE 2XSROYAL$21.991 to 2 business days64
PETITE XSROYAL$21.991 to 2 business days164
PETITE SROYAL$21.991 to 2 business days253
PETITE MROYAL$21.991 to 2 business days382
PETITE LROYAL$21.991 to 2 business days93
PETITE XLROYAL$21.991 to 2 business days163
PETITE 2XLROYAL$24.991 to 2 business days101
W2XSROYAL$21.991 to 2 business days196
WXSROYAL$21.991 to 2 business days783
WXS - TALLROYAL$23.991 to 2 business days64
WSROYAL$21.991 to 2 business days976
WS - TALLROYAL$23.991 to 2 business days145
WMROYAL$21.991 to 2 business days836
WM - TALLROYAL$23.991 to 2 business days150
WLROYAL$21.991 to 2 business days737
WL - TALLROYAL$23.991 to 2 business days66
WXLROYAL$21.991 to 2 business days219
WXL - TALLROYAL$23.991 to 2 business days51
W2XLROYAL$24.991 to 2 business days161
W2XL - TALLROYAL$26.991 to 2 business days42
W3XLROYAL$24.991 to 2 business days54
W4XLROYAL$24.991 to 2 business days14
W5XLROYAL$24.991 to 2 business days16
PETITE 2XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days28
PETITE XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days211
PETITE SSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days350
PETITE MSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days349
PETITE LSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days222
PETITE XLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days166
PETITE 2XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days56
W2XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days111
WXSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days155
WXS TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days85
WSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days241
WS TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days114
WMSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days235
WM TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days21
WLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days158
WL TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days23
WXLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days121
WXL TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days58
W2XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days106
W2XL TALLSHOCKING PINK$26.991 to 2 business days37
W3XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days17
W4XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days15
W5XLSHOCKING PINK$24.99 No
PETITE 2XSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days38
PETITE XSTEAL BLUE$21.99 No
PETITE STEAL BLUE$21.99 No
PETITE MTEAL BLUE$21.99 No
PETITE LTEAL BLUE$21.99 No
PETITE XLTEAL BLUE$21.99 No
PETITE 2XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days35
W2XSTEAL BLUE$21.99 No
W2XS TALLTEAL BLUE$23.99 No
WXSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days214
WXS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days90
WSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days214
WS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days78
WMTEAL BLUE$21.991 to 2 business days214
WM TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days38
WLTEAL BLUE$21.991 to 2 business days214
WL TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days33
WXLTEAL BLUE$21.991 to 2 business days214
WXL TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days48
W2XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days214
W2XL TALLTEAL BLUE$26.991 to 2 business days30
W3XLTEAL BLUE$24.99 No
W4XLTEAL BLUE$24.99 No
W5XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days17
PETITE 2XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days29
PETITE XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days104
PETITE STURQUOISE$21.991 to 2 business days161
PETITE MTURQUOISE$21.991 to 2 business days206
PETITE LTURQUOISE$21.991 to 2 business days171
PETITE XLTURQUOISE$21.991 to 2 business days100
PETITE 2XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days115
W2XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days10
WXSTURQUOISE$21.991 to 2 business days139
WXS - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days25
WSTURQUOISE$21.991 to 2 business days165
WS - TALLTURQUOISE$23.99 No
WMTURQUOISE$21.991 to 2 business days181
WM - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days14
WLTURQUOISE$21.991 to 2 business days110
WL - TALLTURQUOISE$23.99 No
WXLTURQUOISE$21.991 to 2 business days106
WXL - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days10
W2XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days36
W2XL - TALLTURQUOISE$26.991 to 2 business days12
W3XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days26
W4XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days18
W5XLTURQUOISE$24.99 No
PETITE 2XSWHITE$21.991 to 2 business days23
PETITE XSWHITE$21.991 to 2 business days93
PETITE SWHITE$21.991 to 2 business days195
PETITE MWHITE$21.991 to 2 business days123
PETITE LWHITE$21.991 to 2 business days87
PETITE XLWHITE$21.991 to 2 business days74
PETITE 2XLWHITE$24.991 to 2 business days20
W2XSWHITE$21.991 to 2 business days34
WXSWHITE$21.991 to 2 business days569
WXS - TALLWHITE$23.991 to 2 business days123
WSWHITE$21.991 to 2 business days365
WS - TALLWHITE$23.991 to 2 business days67
WMWHITE$21.991 to 2 business days423
WM - TALLWHITE$23.991 to 2 business days104
WLWHITE$21.991 to 2 business days215
WL - TALLWHITE$23.991 to 2 business days21
WXLWHITE$21.991 to 2 business days340
WXL - TALLWHITE$23.991 to 2 business days34
W2XLWHITE$24.991 to 2 business days137
W2XL - TALLWHITE$26.99 No
W3XLWHITE$24.99 No
W4XLWHITE$24.991 to 2 business days18
W5XLWHITE$24.991 to 2 business days14
PETITE 2XSWINE$21.991 to 2 business days88
PETITE XSWINE$21.991 to 2 business days48
PETITE SWINE$21.991 to 2 business days199
PETITE MWINE$21.991 to 2 business days92
PETITE LWINE$21.991 to 2 business days134
PETITE XLWINE$21.991 to 2 business days83
PETITE 2XLWINE$24.991 to 2 business days40
W2XSWINE$21.991 to 2 business days96
WXSWINE$21.991 to 2 business days373
WXS - TALLWINE$23.99 No
WSWINE$21.991 to 2 business days494
WS - TALLWINE$23.99 No
WMWINE$21.991 to 2 business days609
WM - TALLWINE$23.991 to 2 business days52
WLWINE$21.991 to 2 business days84
WL - TALLWINE$23.99 No
WXLWINE$21.991 to 2 business days218
WXL - TALLWINE$23.99 No
W2XLWINE$24.991 to 2 business days141
W2XL - TALLWINE$26.991 to 2 business days14
W3XLWINE$24.991 to 2 business days69
W4XLWINE$24.991 to 2 business days44
W5XLWINE$24.99 No