Cherokee Women's Drawstring Cargo Scrub Pants


SizeColorPriceLead TimeIn Stock
PETITE 2XSBLACK$21.992 to 3 business days107
PETITE XSBLACK$21.992 to 3 business days379
PETITE SBLACK$21.992 to 3 business days604
PETITE MBLACK$21.992 to 3 business days385
PETITE LBLACK$21.992 to 3 business days221
PETITE XLBLACK$21.992 to 3 business days183
PETITE 2XLBLACK$24.992 to 3 business days80
W2XSBLACK$21.992 to 3 business days267
WXSBLACK$21.992 to 3 business days1071
WXS - TALLBLACK$23.992 to 3 business days259
WSBLACK$21.992 to 3 business days746
WS - TALLBLACK$23.992 to 3 business days443
WMBLACK$21.992 to 3 business days245
WM - TALLBLACK$23.992 to 3 business days171
WLBLACK$21.992 to 3 business days1079
WL - TALLBLACK$23.992 to 3 business days77
WXLBLACK$21.992 to 3 business days571
WXL - TALLBLACK$23.992 to 3 business days93
W2XLBLACK$24.992 to 3 business days222
W2XL - TALLBLACK$26.992 to 3 business days55
W3XLBLACK$24.992 to 3 business days127
W4XLBLACK$24.992 to 3 business days11
W5XLBLACK$24.99 No
PETITE 2XSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days43
PETITE XSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days48
PETITE SCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days80
PETITE MCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days119
PETITE LCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days58
PETITE XLCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days79
PETITE 2XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W2XSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days106
WXSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days106
WXS TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days136
WSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days296
WS TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days129
WMCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days12
WM TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days143
WLCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days71
WL TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days42
WXLCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days52
WXL TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days57
W2XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W2XL TALLCARIBBEAN BLUE$26.99 No
W3XLCARIBBEAN BLUE$24.992 to 3 business days16
W4XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W5XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
PETITE 2XSCHOCOLATE$21.992 to 3 business days97
PETITE XSCHOCOLATE$21.992 to 3 business days186
PETITE SCHOCOLATE$21.992 to 3 business days173
PETITE MCHOCOLATE$21.992 to 3 business days210
PETITE LCHOCOLATE$21.992 to 3 business days184
PETITE XLCHOCOLATE$21.992 to 3 business days159
PETITE 2XLCHOCOLATE$24.992 to 3 business days146
W2XSCHOCOLATE$21.99 No
WXSCHOCOLATE$21.992 to 3 business days110
WXS - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days69
WSCHOCOLATE$21.992 to 3 business days169
WS - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days131
WMCHOCOLATE$21.992 to 3 business days172
WM - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days111
WLCHOCOLATE$21.992 to 3 business days110
WL - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days92
WXLCHOCOLATE$21.992 to 3 business days20
WXL - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days35
W2XLCHOCOLATE$24.992 to 3 business days169
W2XL - TALLCHOCOLATE$26.992 to 3 business days18
W3XLCHOCOLATE$24.992 to 3 business days203
W4XLCHOCOLATE$24.99 No
W5XLCHOCOLATE$24.99 No
PETITE 2XSCIEL$21.992 to 3 business days58
PETITE XSCIEL$21.992 to 3 business days169
PETITE SCIEL$21.992 to 3 business days255
PETITE MCIEL$21.992 to 3 business days320
PETITE LCIEL$21.992 to 3 business days162
PETITE XLCIEL$21.992 to 3 business days81
PETITE 2XLCIEL$24.992 to 3 business days197
W2XSCIEL$21.992 to 3 business days252
WXSCIEL$21.992 to 3 business days248
WXS - TALLCIEL$23.992 to 3 business days20
WSCIEL$21.992 to 3 business days641
WS - TALLCIEL$23.99 No
WMCIEL$21.992 to 3 business days223
WM - TALLCIEL$23.992 to 3 business days77
WLCIEL$21.992 to 3 business days25
WL - TALLCIEL$23.99 No
WXLCIEL$21.992 to 3 business days31
WXL - TALLCIEL$23.99 No
W2XLCIEL$24.992 to 3 business days58
W2XL - TALLCIEL$26.992 to 3 business days17
W3XLCIEL$24.992 to 3 business days221
W4XLCIEL$24.99 No
W5XLCIEL$24.99 No
PETITE 2XSHUNTER$21.992 to 3 business days15
PETITE XSHUNTER$21.99 No
PETITE SHUNTER$21.99 No
PETITE MHUNTER$21.99 No
PETITE LHUNTER$21.99 No
PETITE XLHUNTER$21.99 No
PETITE 2XLHUNTER$24.992 to 3 business days128
W2XSHUNTER$21.992 to 3 business days17
WXSHUNTER$21.992 to 3 business days146
WXS - TALLHUNTER$23.992 to 3 business days68
WSHUNTER$21.992 to 3 business days160
WS - TALLHUNTER$23.992 to 3 business days106
WMHUNTER$21.992 to 3 business days202
WM - TALLHUNTER$23.992 to 3 business days183
WLHUNTER$21.992 to 3 business days139
WL - TALLHUNTER$23.992 to 3 business days81
WXLHUNTER$21.992 to 3 business days163
WXL - TALLHUNTER$23.992 to 3 business days44
W2XLHUNTER$24.992 to 3 business days58
W2XL - TALLHUNTER$26.992 to 3 business days40
W3XLHUNTER$24.992 to 3 business days64
W4XLHUNTER$24.99 No
W5XLHUNTER$24.99 No
PETITE 2XSKHAKI$21.992 to 3 business days76
PETITE XSKHAKI$21.992 to 3 business days140
PETITE SKHAKI$21.992 to 3 business days187
PETITE MKHAKI$21.992 to 3 business days281
PETITE LKHAKI$21.992 to 3 business days179
PETITE XLKHAKI$21.992 to 3 business days87
PETITE 2XLKHAKI$24.992 to 3 business days36
W2XSKHAKI$21.992 to 3 business days55
WXSKHAKI$21.992 to 3 business days296
WXS - TALLKHAKI$23.992 to 3 business days85
WSKHAKI$21.992 to 3 business days545
WS - TALLKHAKI$23.992 to 3 business days154
WMKHAKI$21.992 to 3 business days622
WM - TALLKHAKI$23.992 to 3 business days110
WLKHAKI$21.992 to 3 business days463
WL - TALLKHAKI$23.992 to 3 business days100
WXLKHAKI$21.992 to 3 business days255
WXL - TALLKHAKI$23.992 to 3 business days52
W2XLKHAKI$24.992 to 3 business days22
W2XL - TALLKHAKI$26.992 to 3 business days47
W3XLKHAKI$24.992 to 3 business days62
W4XLKHAKI$24.992 to 3 business days20
W5XLKHAKI$24.99 No
PETITE 2XSNAVY$21.992 to 3 business days169
PETITE XSNAVY$21.992 to 3 business days271
PETITE SNAVY$21.992 to 3 business days241
PETITE MNAVY$21.992 to 3 business days180
PETITE LNAVY$21.992 to 3 business days194
PETITE XLNAVY$21.992 to 3 business days142
PETITE 2XLNAVY$24.992 to 3 business days92
W2XSNAVY$21.992 to 3 business days334
WXSNAVY$21.992 to 3 business days650
WXS - TALLNAVY$23.992 to 3 business days174
WSNAVY$21.992 to 3 business days1035
WS - TALLNAVY$23.992 to 3 business days240
WMNAVY$21.992 to 3 business days1422
WM - TALLNAVY$23.992 to 3 business days433
WLNAVY$21.992 to 3 business days721
WL - TALLNAVY$23.992 to 3 business days136
WXLNAVY$21.992 to 3 business days409
WXL - TALLNAVY$23.99 No
W2XLNAVY$24.992 to 3 business days122
W2XL - TALLNAVY$26.992 to 3 business days276
W3XLNAVY$24.992 to 3 business days45
W4XLNAVY$24.992 to 3 business days90
W5XLNAVY$24.992 to 3 business days27
PETITE 2XSPEWTER$21.992 to 3 business days158
PETITE XSPEWTER$21.992 to 3 business days194
PETITE SPEWTER$21.992 to 3 business days278
PETITE MPEWTER$21.992 to 3 business days88
PETITE LPEWTER$21.992 to 3 business days73
PETITE XLPEWTER$21.992 to 3 business days56
PETITE 2XLPEWTER$24.992 to 3 business days106
W2XSPEWTER$21.992 to 3 business days158
WXSPEWTER$21.992 to 3 business days680
WXS - TALLPEWTER$23.992 to 3 business days215
WSPEWTER$21.992 to 3 business days674
WS - TALLPEWTER$23.992 to 3 business days303
WMPEWTER$21.992 to 3 business days888
WM - TALLPEWTER$23.992 to 3 business days251
WLPEWTER$21.992 to 3 business days249
WL - TALLPEWTER$23.992 to 3 business days93
WXLPEWTER$21.992 to 3 business days292
WXL - TALLPEWTER$23.992 to 3 business days122
W2XLPEWTER$24.992 to 3 business days128
W2XL - TALLPEWTER$26.99 No
W3XLPEWTER$24.992 to 3 business days47
W4XLPEWTER$24.992 to 3 business days16
W5XLPEWTER$24.99 No
PETITE 2XSROYAL$21.992 to 3 business days117
PETITE XSROYAL$21.992 to 3 business days236
PETITE SROYAL$21.992 to 3 business days468
PETITE MROYAL$21.992 to 3 business days340
PETITE LROYAL$21.992 to 3 business days289
PETITE XLROYAL$21.992 to 3 business days189
PETITE 2XLROYAL$24.992 to 3 business days135
W2XSROYAL$21.992 to 3 business days45
WXSROYAL$21.992 to 3 business days40
WXS - TALLROYAL$23.992 to 3 business days143
WSROYAL$21.992 to 3 business days186
WS - TALLROYAL$23.992 to 3 business days167
WMROYAL$21.992 to 3 business days205
WM - TALLROYAL$23.992 to 3 business days280
WLROYAL$21.992 to 3 business days208
WL - TALLROYAL$23.992 to 3 business days174
WXLROYAL$21.992 to 3 business days204
WXL - TALLROYAL$23.992 to 3 business days119
W2XLROYAL$24.992 to 3 business days52
W2XL - TALLROYAL$26.992 to 3 business days65
W3XLROYAL$24.992 to 3 business days235
W4XLROYAL$24.992 to 3 business days20
W5XLROYAL$24.99 No
PETITE 2XSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days97
PETITE XSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days165
PETITE SSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days223
PETITE MSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days123
PETITE LSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days164
PETITE XLSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days93
PETITE 2XLSHOCKING PINK$24.992 to 3 business days63
W2XSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days202
WXSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days236
WXS TALLSHOCKING PINK$23.99 No
WSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days263
WS TALLSHOCKING PINK$23.992 to 3 business days27
WMSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days219
WM TALLSHOCKING PINK$23.99 No
WLSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days171
WL TALLSHOCKING PINK$23.992 to 3 business days19
WXLSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days58
WXL TALLSHOCKING PINK$23.99 No
W2XLSHOCKING PINK$24.992 to 3 business days229
W2XL TALLSHOCKING PINK$26.99 No
W3XLSHOCKING PINK$24.992 to 3 business days43
W4XLSHOCKING PINK$24.99 No
W5XLSHOCKING PINK$24.99 No
PETITE 2XSTEAL BLUE$21.992 to 3 business days98
PETITE XSTEAL BLUE$21.99 No
PETITE STEAL BLUE$21.992 to 3 business days29
PETITE MTEAL BLUE$21.992 to 3 business days92
PETITE LTEAL BLUE$21.992 to 3 business days50
PETITE XLTEAL BLUE$21.99 No
PETITE 2XLTEAL BLUE$24.992 to 3 business days37
W2XSTEAL BLUE$21.992 to 3 business days87
W2XS TALLTEAL BLUE$23.992 to 3 business days87
WXSTEAL BLUE$21.992 to 3 business days622
WXS TALLTEAL BLUE$23.99 No
WSTEAL BLUE$21.992 to 3 business days622
WS TALLTEAL BLUE$23.99 No
WMTEAL BLUE$21.992 to 3 business days622
WM TALLTEAL BLUE$23.992 to 3 business days97
WLTEAL BLUE$21.992 to 3 business days622
WL TALLTEAL BLUE$23.99 No
WXLTEAL BLUE$21.992 to 3 business days622
WXL TALLTEAL BLUE$23.99 No
W2XLTEAL BLUE$24.992 to 3 business days622
W2XL TALLTEAL BLUE$26.99 No
W3XLTEAL BLUE$24.99 No
W4XLTEAL BLUE$24.99 No
W5XLTEAL BLUE$24.992 to 3 business days32
PETITE 2XSTURQUOISE$21.992 to 3 business days92
PETITE XSTURQUOISE$21.992 to 3 business days56
PETITE STURQUOISE$21.99 No
PETITE MTURQUOISE$21.992 to 3 business days23
PETITE LTURQUOISE$21.992 to 3 business days64
PETITE XLTURQUOISE$21.992 to 3 business days99
PETITE 2XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days154
W2XSTURQUOISE$21.992 to 3 business days47
WXSTURQUOISE$21.992 to 3 business days17
WXS - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days96
WSTURQUOISE$21.99 No
WS - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days97
WMTURQUOISE$21.99 No
WM - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days125
WLTURQUOISE$21.99 No
WL - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days63
WXLTURQUOISE$21.99 No
WXL - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days54
W2XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days16
W2XL - TALLTURQUOISE$26.992 to 3 business days33
W3XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days65
W4XLTURQUOISE$24.99 No
W5XLTURQUOISE$24.99 No
PETITE 2XSWHITE$21.992 to 3 business days98
PETITE XSWHITE$21.992 to 3 business days251
PETITE SWHITE$21.992 to 3 business days205
PETITE MWHITE$21.992 to 3 business days133
PETITE LWHITE$21.992 to 3 business days115
PETITE XLWHITE$21.992 to 3 business days25
PETITE 2XLWHITE$24.992 to 3 business days68
W2XSWHITE$21.992 to 3 business days199
WXSWHITE$21.992 to 3 business days174
WXS - TALLWHITE$23.992 to 3 business days114
WSWHITE$21.992 to 3 business days50
WS - TALLWHITE$23.992 to 3 business days50
WMWHITE$21.99 No
WM - TALLWHITE$23.992 to 3 business days46
WLWHITE$21.992 to 3 business days138
WL - TALLWHITE$23.992 to 3 business days30
WXLWHITE$21.992 to 3 business days142
WXL - TALLWHITE$23.99 No
W2XLWHITE$24.992 to 3 business days100
W2XL - TALLWHITE$26.99 No
W3XLWHITE$24.992 to 3 business days11
W4XLWHITE$24.99 No
W5XLWHITE$24.99 No
PETITE 2XSWINE$21.992 to 3 business days141
PETITE XSWINE$21.992 to 3 business days249
PETITE SWINE$21.992 to 3 business days149
PETITE MWINE$21.992 to 3 business days109
PETITE LWINE$21.992 to 3 business days137
PETITE XLWINE$21.992 to 3 business days70
PETITE 2XLWINE$24.992 to 3 business days102
W2XSWINE$21.992 to 3 business days158
WXSWINE$21.992 to 3 business days222
WXS - TALLWINE$23.992 to 3 business days62
WSWINE$21.992 to 3 business days353
WS - TALLWINE$23.992 to 3 business days84
WMWINE$21.992 to 3 business days414
WM - TALLWINE$23.992 to 3 business days151
WLWINE$21.99 No
WL - TALLWINE$23.992 to 3 business days48
WXLWINE$21.992 to 3 business days188
WXL - TALLWINE$23.992 to 3 business days50
W2XLWINE$24.992 to 3 business days119
W2XL - TALLWINE$26.992 to 3 business days35
W3XLWINE$24.992 to 3 business days44
W4XLWINE$24.99 No
W5XLWINE$24.992 to 3 business days10