Cherokee MedMan Pleated Scrub Pants


ColorSizePriceLead TimeIn Stock
WHITE28$11.99 No
WHITE30$11.99 No
WHITE32$11.99 No
WHITE34$11.99 No
WHITE36$11.99 No
WHITE38$11.994 to 6 business days22
WHITE40$11.99 No
WHITE42$11.99 No
WHITE46$11.99 No
WHITE48$11.99 No