Cherokee Women's LUXE Drawstring Scrub Pants


SizeColorPriceLead TimeIn Stock
PETITE 2XSBLACK$17.892 to 3 business days100
PETITE XSBLACK$18.792 to 3 business days200
PETITE SBLACK$18.792 to 3 business days139
PETITE MBLACK$18.792 to 3 business days45
PETITE LBLACK$18.792 to 3 business days89
PETITE XLBLACK$18.792 to 3 business days57
PETITE 2XLBLACK$19.192 to 3 business days40
W2XSBLACK$18.792 to 3 business days146
WXSBLACK$18.792 to 3 business days178
WXSTBLACK$19.192 to 3 business days123
WSBLACK$18.792 to 3 business days413
WSTBLACK$19.192 to 3 business days164
WMBLACK$18.792 to 3 business days234
WMTBLACK$19.192 to 3 business days248
WLBLACK$18.792 to 3 business days137
WLTBLACK$19.192 to 3 business days155
WXLBLACK$18.792 to 3 business days158
WXLTBLACK$19.192 to 3 business days98
W2XLBLACK$19.192 to 3 business days128
W2XLTBLACK$21.592 to 3 business days29
W3XLBLACK$19.192 to 3 business days15
W4XLBLACK$17.89 No
W5XLBLACK$17.89 No
PETITE XSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days96
PETITE SBLUE WAVE$18.792 to 3 business days188
PETITE MBLUE WAVE$18.792 to 3 business days160
PETITE LBLUE WAVE$18.792 to 3 business days107
PETITE XLBLUE WAVE$18.792 to 3 business days66
PETITE 2XLBLUE WAVE$19.192 to 3 business days52
W2XSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days188
W2XSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days73
WXSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days152
WSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days200
WMBLUE WAVE$18.792 to 3 business days274
WLBLUE WAVE$18.792 to 3 business days169
WXLBLUE WAVE$18.792 to 3 business days135
W2XLBLUE WAVE$19.192 to 3 business days59
W3XLBLUE WAVE$19.192 to 3 business days29
W4XLBLUE WAVE$17.892 to 3 business days17
W5XLBLUE WAVE$17.89 No
PETITE XSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days150
PETITE SCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days261
PETITE MCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days258
PETITE LCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days111
PETITE XLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days81
PETITE 2XLCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days70
W2XSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days27
WXSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days291
WXSTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days76
WSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days277
WSTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days115
WMCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days361
WMTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days107
WLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days203
WLTCARIBBEAN BLUE$22.99 No
WXLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days151
WXLTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days94
W2XLCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days61
W2XLTCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days28
W3XLCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days43
W4XLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days41
W5XLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days21
PETITE XSCIEL$18.792 to 3 business days152
PETITE SCIEL$18.792 to 3 business days235
PETITE MCIEL$18.792 to 3 business days267
PETITE LCIEL$18.792 to 3 business days148
PETITE XLCIEL$18.792 to 3 business days90
PETITE 2XLCIEL$19.192 to 3 business days42
W2XSCIEL$18.792 to 3 business days110
W2XSCIEL$18.792 to 3 business days69
WXSCIEL$18.792 to 3 business days203
WSCIEL$18.792 to 3 business days230
WMCIEL$18.792 to 3 business days233
WLCIEL$18.792 to 3 business days135
WXLCIEL$18.792 to 3 business days84
W2XLCIEL$19.192 to 3 business days37
W3XLCIEL$19.192 to 3 business days20
W4XLCIEL$17.892 to 3 business days17
W5XLCIEL$17.892 to 3 business days15
PETITE XSEGGPLANT$21.892 to 3 business days46
PETITE SEGGPLANT$21.892 to 3 business days78
PETITE MEGGPLANT$21.892 to 3 business days64
PETITE LEGGPLANT$21.892 to 3 business days55
PETITE XLEGGPLANT$21.892 to 3 business days31
PETITE 2XLEGGPLANT$22.992 to 3 business days22
W2XSEGGPLANT$21.892 to 3 business days40
WXSEGGPLANT$21.892 to 3 business days49
WXSTEGGPLANT$22.992 to 3 business days16
WSEGGPLANT$21.892 to 3 business days86
WSTEGGPLANT$22.992 to 3 business days50
WMEGGPLANT$21.892 to 3 business days69
WMTEGGPLANT$22.992 to 3 business days37
WLEGGPLANT$21.892 to 3 business days15
WLTEGGPLANT$22.99 No
WXLEGGPLANT$21.89 No
WXLTEGGPLANT$22.992 to 3 business days16
W2XLEGGPLANT$22.99 No
W2XLTEGGPLANT$23.992 to 3 business days22
W3XLEGGPLANT$22.992 to 3 business days27
W4XLEGGPLANT$24.892 to 3 business days34
W5XLEGGPLANT$24.892 to 3 business days45
PETITE XSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days151
PETITE SFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days203
PETITE MFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days287
PETITE LFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days109
PETITE XLFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days83
PETITE 2XLFUCHSIA ROSE$19.192 to 3 business days46
W2XSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days142
W2XSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days47
WXSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days255
WSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days358
WMFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days230
WLFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days101
WXLFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days88
W2XLFUCHSIA ROSE$19.192 to 3 business days33
W3XLFUCHSIA ROSE$19.192 to 3 business days37
W4XLFUCHSIA ROSE$17.892 to 3 business days23
W5XLFUCHSIA ROSE$17.892 to 3 business days10
PETITE XSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days77
PETITE SGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days152
PETITE MGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days120
PETITE LGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days136
PETITE XLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days95
PETITE 2XLGALAXY BLUE$22.992 to 3 business days26
W2XSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days170
WXSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days224
WXSTGALAXY BLUE$22.99 No
WSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days309
WSTGALAXY BLUE$22.99 No
WMGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days272
WMTGALAXY BLUE$22.99 No
WLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days242
WLTGALAXY BLUE$22.99 No
WXLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days190
WXLTGALAXY BLUE$22.99 No
W2XLGALAXY BLUE$22.992 to 3 business days45
W2XLTGALAXY BLUE$23.99 No
W3XLGALAXY BLUE$22.992 to 3 business days63
W4XLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days56
W5XLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days83
PETITE XSGREY$17.892 to 3 business days81
PETITE SGREY$17.892 to 3 business days121
PETITE MGREY$17.892 to 3 business days81
PETITE LGREY$17.892 to 3 business days91
PETITE XLGREY$17.892 to 3 business days71
PETITE 2XLGREY$22.992 to 3 business days38
W2XSGREY$17.892 to 3 business days91
WXSGREY$17.892 to 3 business days239
WXSTGREY$22.99 No
WSGREY$17.892 to 3 business days338
WSTGREY$22.99 No
WMGREY$17.892 to 3 business days275
WMTGREY$22.99 No
WLGREY$17.892 to 3 business days352
WLTGREY$22.99 No
WXLGREY$17.892 to 3 business days231
WXLTGREY$22.99 No
W2XLGREY$22.992 to 3 business days101
W2XLTGREY$23.99 No
W3XLGREY$22.992 to 3 business days49
W4XLGREY$17.892 to 3 business days19
W5XLGREY$17.892 to 3 business days28
PETITE XSHUNTER$17.892 to 3 business days146
PETITE SHUNTER$17.892 to 3 business days185
PETITE MHUNTER$17.892 to 3 business days184
PETITE LHUNTER$17.892 to 3 business days138
PETITE XLHUNTER$17.892 to 3 business days81
PETITE 2XLHUNTER$22.992 to 3 business days37
W2XSHUNTER$17.89 No
WXSHUNTER$17.892 to 3 business days166
WXSTHUNTER$22.992 to 3 business days16
WSHUNTER$17.892 to 3 business days231
WSTHUNTER$22.992 to 3 business days117
WMHUNTER$17.892 to 3 business days173
WMTHUNTER$22.992 to 3 business days105
WLHUNTER$17.892 to 3 business days160
WLTHUNTER$22.992 to 3 business days79
WXLHUNTER$17.892 to 3 business days71
WXLTHUNTER$22.992 to 3 business days53
W2XLHUNTER$22.992 to 3 business days50
W2XLTHUNTER$23.992 to 3 business days10
W3XLHUNTER$22.99 No
W4XLHUNTER$17.89 No
W5XLHUNTER$17.89 No
PETITE XSKHAKI$17.892 to 3 business days80
PETITE SKHAKI$17.892 to 3 business days78
PETITE MKHAKI$17.892 to 3 business days123
PETITE LKHAKI$17.892 to 3 business days97
PETITE XLKHAKI$17.892 to 3 business days96
PETITE 2XLKHAKI$22.992 to 3 business days35
W2XSKHAKI$17.892 to 3 business days71
WXSKHAKI$17.892 to 3 business days177
WXSTKHAKI$22.992 to 3 business days32
WSKHAKI$17.892 to 3 business days172
WSTKHAKI$22.992 to 3 business days173
WMKHAKI$17.892 to 3 business days249
WMTKHAKI$22.992 to 3 business days147
WLKHAKI$17.892 to 3 business days154
WLTKHAKI$22.992 to 3 business days99
WXLKHAKI$17.892 to 3 business days115
WXLTKHAKI$22.992 to 3 business days47
W2XLKHAKI$22.992 to 3 business days46
W2XLTKHAKI$23.992 to 3 business days24
W3XLKHAKI$22.992 to 3 business days18
W4XLKHAKI$17.892 to 3 business days22
W5XLKHAKI$17.892 to 3 business days12
PETITE XSNAVY$18.792 to 3 business days133
PETITE SNAVY$18.792 to 3 business days219
PETITE MNAVY$18.792 to 3 business days154
PETITE LNAVY$18.792 to 3 business days97
PETITE XLNAVY$18.792 to 3 business days33
PETITE 2XLNAVY$19.192 to 3 business days55
W2XSNAVY$18.792 to 3 business days22
W2XSNAVY$18.792 to 3 business days33
WXSNAVY$18.792 to 3 business days263
WXSTNAVY$19.192 to 3 business days69
WSNAVY$18.792 to 3 business days664
WSTNAVY$19.192 to 3 business days217
WMNAVY$18.792 to 3 business days490
WMTNAVY$19.192 to 3 business days277
WLNAVY$18.792 to 3 business days271
WLTNAVY$19.192 to 3 business days47
WXLNAVY$18.792 to 3 business days73
WXLTNAVY$19.192 to 3 business days73
W2XLNAVY$19.192 to 3 business days15
W2XLTNAVY$21.592 to 3 business days40
W3XLNAVY$19.19 No
W4XLNAVY$17.892 to 3 business days15
W5XLNAVY$17.89 No
PETITE XSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days65
PETITE SNU-GRAPE$17.892 to 3 business days86
PETITE MNU-GRAPE$17.892 to 3 business days143
PETITE LNU-GRAPE$17.892 to 3 business days60
PETITE XLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days82
PETITE 2XLNU-GRAPE$22.992 to 3 business days36
W2XSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days187
WXSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days380
WXSTNU-GRAPE$22.99 No
WSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days505
WSTNU-GRAPE$22.99 No
WMNU-GRAPE$17.892 to 3 business days481
WMTNU-GRAPE$22.99 No
WLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days284
WLTNU-GRAPE$22.99 No
WXLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days195
WXLTNU-GRAPE$22.99 No
W2XLNU-GRAPE$22.992 to 3 business days85
W2XLTNU-GRAPE$23.99 No
W3XLNU-GRAPE$22.992 to 3 business days37
W4XLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days35
W5XLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days72
PETITE 2XSPEWTER$17.892 to 3 business days88
PETITE XSPEWTER$18.792 to 3 business days211
PETITE SPEWTER$18.792 to 3 business days170
PETITE MPEWTER$18.792 to 3 business days331
PETITE LPEWTER$18.792 to 3 business days184
PETITE XLPEWTER$18.792 to 3 business days131
PETITE 2XLPEWTER$19.19 No
W2XSPEWTER$18.792 to 3 business days113
WXSPEWTER$18.792 to 3 business days272
WXSTPEWTER$19.192 to 3 business days140
WSPEWTER$18.792 to 3 business days240
WSTPEWTER$19.192 to 3 business days195
WMPEWTER$18.792 to 3 business days113
WMTPEWTER$19.192 to 3 business days170
WLPEWTER$18.792 to 3 business days51
WLTPEWTER$19.192 to 3 business days105
WXLPEWTER$18.792 to 3 business days156
WXLTPEWTER$19.192 to 3 business days27
W2XLPEWTER$19.192 to 3 business days81
W2XLTPEWTER$21.59 No
W3XLPEWTER$19.192 to 3 business days28
W4XLPEWTER$17.89 No
W5XLPEWTER$17.892 to 3 business days33
PETITE XSPINK PETAL$17.89 No
PETITE SPINK PETAL$17.892 to 3 business days21
PETITE MPINK PETAL$17.892 to 3 business days61
PETITE LPINK PETAL$17.892 to 3 business days46
PETITE XLPINK PETAL$17.892 to 3 business days27
PETITE 2XLPINK PETAL$22.992 to 3 business days40
W2XSPINK PETAL$17.89 No
WXSPINK PETAL$17.89 No
WXSTPINK PETAL$22.99 No
WSPINK PETAL$17.892 to 3 business days71
WSTPINK PETAL$22.99 No
WMPINK PETAL$17.892 to 3 business days97
WMTPINK PETAL$22.99 No
WLPINK PETAL$17.892 to 3 business days46
WLTPINK PETAL$22.99 No
WXLPINK PETAL$17.89 No
WXLTPINK PETAL$22.99 No
W2XLPINK PETAL$22.992 to 3 business days21
W2XLTPINK PETAL$23.99 No
W3XLPINK PETAL$22.992 to 3 business days44
W4XLPINK PETAL$17.89 No
W5XLPINK PETAL$17.89 No
PETITE XSPLUM BERRY$17.892 to 3 business days77
PETITE SPLUM BERRY$17.892 to 3 business days81
PETITE MPLUM BERRY$17.892 to 3 business days113
PETITE LPLUM BERRY$17.892 to 3 business days61
PETITE XLPLUM BERRY$17.892 to 3 business days35
PETITE 2XLPLUM BERRY$22.992 to 3 business days23
W2XSPLUM BERRY$17.89 No
WXSPLUM BERRY$17.892 to 3 business days35
WXSTPLUM BERRY$22.99 No
WSPLUM BERRY$17.892 to 3 business days80
WSTPLUM BERRY$22.99 No
WMPLUM BERRY$17.892 to 3 business days47
WMTPLUM BERRY$22.99 No
WLPLUM BERRY$17.892 to 3 business days70
WLTPLUM BERRY$22.99 No
WXLPLUM BERRY$17.892 to 3 business days74
WXLTPLUM BERRY$22.99 No
W2XLPLUM BERRY$22.992 to 3 business days41
W2XLTPLUM BERRY$23.99 No
W3XLPLUM BERRY$22.992 to 3 business days51
W4XLPLUM BERRY$17.89 No
W5XLPLUM BERRY$17.89 No
PETITE XSRED$17.892 to 3 business days93
PETITE SRED$17.892 to 3 business days110
PETITE MRED$17.892 to 3 business days105
PETITE LRED$17.892 to 3 business days70
PETITE XLRED$17.892 to 3 business days62
PETITE 2XLRED$22.992 to 3 business days60
W2XSRED$17.892 to 3 business days125
WXSRED$17.892 to 3 business days248
WXSTRED$22.992 to 3 business days53
WSRED$17.892 to 3 business days399
WSTRED$22.992 to 3 business days128
WMRED$17.892 to 3 business days298
WMTRED$22.992 to 3 business days57
WLRED$17.892 to 3 business days213
WLTRED$22.992 to 3 business days36
WXLRED$17.892 to 3 business days182
WXLTRED$22.992 to 3 business days22
W2XLRED$22.992 to 3 business days93
W2XLTRED$23.992 to 3 business days32
W3XLRED$22.992 to 3 business days25
W4XLRED$17.892 to 3 business days31
W5XLRED$17.892 to 3 business days50
PETITE XSROYAL$18.792 to 3 business days61
PETITE SROYAL$18.792 to 3 business days114
PETITE MROYAL$18.792 to 3 business days152
PETITE LROYAL$18.792 to 3 business days66
PETITE XLROYAL$18.792 to 3 business days99
PETITE 2XLROYAL$19.192 to 3 business days62
W2XSROYAL$18.792 to 3 business days88
W2XSROYAL$18.792 to 3 business days69
WXSROYAL$18.792 to 3 business days187
WXSTROYAL$19.192 to 3 business days181
WSROYAL$18.792 to 3 business days327
WSTROYAL$19.192 to 3 business days219
WMROYAL$18.792 to 3 business days233
WMTROYAL$19.192 to 3 business days191
WLROYAL$18.792 to 3 business days117
WLTROYAL$19.192 to 3 business days138
WXLROYAL$18.792 to 3 business days84
WXLTROYAL$19.192 to 3 business days56
W2XLROYAL$19.192 to 3 business days112
W2XLTROYAL$21.592 to 3 business days22
W3XLROYAL$19.19 No
W4XLROYAL$17.89 No
W5XLROYAL$17.89 No
W2XSTEAL$18.792 to 3 business days97
WXSTEAL$18.792 to 3 business days260
WSTEAL$18.792 to 3 business days223
WMTEAL$18.792 to 3 business days247
WLTEAL$18.792 to 3 business days115
WXLTEAL$18.792 to 3 business days53
W2XLTEAL$19.192 to 3 business days30
W3XLTEAL$19.192 to 3 business days38
W4XLTEAL$17.892 to 3 business days25
W5XLTEAL$17.892 to 3 business days14
PETITE XSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days45
PETITE XSTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE STROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days107
PETITE STROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE MTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days92
PETITE MTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE LTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days65
PETITE LTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE XLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days52
PETITE XLTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE 2XLTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business days21
WXSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXSTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WSTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WMTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WMTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WMTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WLTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WXLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXLTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
W2XLTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
W2XLTTROPICAL GREEN$23.992 to 3 business daysYes
W3XLTROPICAL GREEN$22.99 No
PETITE XSWHITE$18.792 to 3 business days147
PETITE SWHITE$18.792 to 3 business days212
PETITE MWHITE$18.792 to 3 business days246
PETITE LWHITE$18.792 to 3 business days159
PETITE XLWHITE$18.792 to 3 business days93
PETITE 2XLWHITE$19.192 to 3 business days72
W2XSWHITE$18.792 to 3 business days175
W2XSWHITE$18.792 to 3 business days85
WXSWHITE$18.792 to 3 business days364
WSWHITE$18.792 to 3 business days403
WMWHITE$18.792 to 3 business days322
WLWHITE$18.792 to 3 business days188
WXLWHITE$18.792 to 3 business days130
W2XLWHITE$19.192 to 3 business days97
W3XLWHITE$19.192 to 3 business days13
W4XLWHITE$17.892 to 3 business days22
W5XLWHITE$17.89 No
PETITE 2XSWINE$18.792 to 3 business days58
PETITE XSWINE$18.792 to 3 business days182
PETITE SWINE$18.792 to 3 business days303
PETITE MWINE$18.792 to 3 business days196
PETITE LWINE$18.792 to 3 business days154
PETITE XLWINE$18.792 to 3 business days128
PETITE 2XLWINE$19.192 to 3 business days54
W2XSWINE$18.792 to 3 business days71
WXSWINE$18.792 to 3 business days207
WSWINE$18.792 to 3 business days236
WMWINE$18.792 to 3 business days248
WLWINE$18.792 to 3 business days120
WXLWINE$18.792 to 3 business days95
W2XLWINE$19.192 to 3 business days29
W3XLWINE$19.192 to 3 business days27
W4XLWINE$17.892 to 3 business days19
W5XLWINE$17.892 to 3 business days17