Cherokee Women's LUXE Drawstring Scrub Pants


SizeColorPriceLead TimeIn Stock
PETITE 2XSBLACK$17.892 to 3 business days116
PETITE XSBLACK$18.792 to 3 business days324
PETITE SBLACK$18.792 to 3 business days371
PETITE MBLACK$18.792 to 3 business days214
PETITE LBLACK$18.792 to 3 business days211
PETITE XLBLACK$18.792 to 3 business days117
PETITE 2XLBLACK$19.192 to 3 business days69
W2XSBLACK$18.792 to 3 business days271
WXSBLACK$18.792 to 3 business days479
WXSTBLACK$19.192 to 3 business days174
WSBLACK$18.792 to 3 business days1043
WSTBLACK$19.192 to 3 business days279
WMBLACK$18.792 to 3 business days703
WMTBLACK$19.192 to 3 business days388
WLBLACK$18.792 to 3 business days570
WLTBLACK$19.192 to 3 business days177
WXLBLACK$18.792 to 3 business days469
WXLTBLACK$19.192 to 3 business days117
W2XLBLACK$19.192 to 3 business days254
W2XLTBLACK$21.592 to 3 business days64
W3XLBLACK$19.192 to 3 business days63
W4XLBLACK$17.892 to 3 business days40
W5XLBLACK$17.89 No
PETITE XSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days76
PETITE SBLUE WAVE$18.792 to 3 business days161
PETITE MBLUE WAVE$18.792 to 3 business days140
PETITE LBLUE WAVE$18.792 to 3 business days88
PETITE XLBLUE WAVE$18.792 to 3 business days48
PETITE 2XLBLUE WAVE$19.192 to 3 business days44
W2XSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days267
W2XSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days72
WXSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days317
WSBLUE WAVE$18.792 to 3 business days326
WMBLUE WAVE$18.792 to 3 business days317
WLBLUE WAVE$18.792 to 3 business days158
WXLBLUE WAVE$18.792 to 3 business days102
W2XLBLUE WAVE$19.192 to 3 business days44
W3XLBLUE WAVE$19.192 to 3 business days15
W4XLBLUE WAVE$17.892 to 3 business days12
W5XLBLUE WAVE$17.89 No
PETITE XSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days131
PETITE SCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days238
PETITE MCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days236
PETITE LCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days102
PETITE XLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days72
PETITE 2XLCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days65
W2XSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days55
WXSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days261
WXSTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days182
WSCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days433
WSTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days248
WMCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days455
WMTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days241
WLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days198
WLTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days161
WXLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days158
WXLTCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days110
W2XLCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days96
W2XLTCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days27
W3XLCARIBBEAN BLUE$22.992 to 3 business days57
W4XLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days37
W5XLCARIBBEAN BLUE$17.892 to 3 business days21
PETITE XSCIEL$18.792 to 3 business days127
PETITE SCIEL$18.792 to 3 business days207
PETITE MCIEL$18.792 to 3 business days247
PETITE LCIEL$18.792 to 3 business days133
PETITE XLCIEL$18.792 to 3 business days72
PETITE 2XLCIEL$19.192 to 3 business days37
W2XSCIEL$18.792 to 3 business days98
W2XSCIEL$18.792 to 3 business days59
WXSCIEL$18.792 to 3 business days162
WSCIEL$18.792 to 3 business days167
WMCIEL$18.792 to 3 business days139
WLCIEL$18.792 to 3 business days80
WXLCIEL$18.792 to 3 business days37
W2XLCIEL$19.192 to 3 business days11
W3XLCIEL$19.19 No
W4XLCIEL$17.892 to 3 business days15
W5XLCIEL$17.892 to 3 business days11
PETITE XSEGGPLANT$21.892 to 3 business days41
PETITE SEGGPLANT$21.892 to 3 business days69
PETITE MEGGPLANT$21.892 to 3 business days58
PETITE LEGGPLANT$21.892 to 3 business days48
PETITE XLEGGPLANT$21.892 to 3 business days29
PETITE 2XLEGGPLANT$22.992 to 3 business days19
W2XSEGGPLANT$21.892 to 3 business days36
WXSEGGPLANT$21.892 to 3 business days38
WXSTEGGPLANT$22.992 to 3 business days16
WSEGGPLANT$21.892 to 3 business days78
WSTEGGPLANT$22.992 to 3 business days44
WMEGGPLANT$21.892 to 3 business days60
WMTEGGPLANT$22.992 to 3 business days33
WLEGGPLANT$21.89 No
WLTEGGPLANT$22.99 No
WXLEGGPLANT$21.89 No
WXLTEGGPLANT$22.992 to 3 business days16
W2XLEGGPLANT$22.99 No
W2XLTEGGPLANT$23.992 to 3 business days22
W3XLEGGPLANT$22.992 to 3 business days26
W4XLEGGPLANT$24.892 to 3 business days33
W5XLEGGPLANT$24.892 to 3 business days44
PETITE XSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days133
PETITE SFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days177
PETITE MFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days270
PETITE LFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days101
PETITE XLFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days70
PETITE 2XLFUCHSIA ROSE$19.192 to 3 business days36
W2XSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days214
W2XSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days40
WXSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days237
WSFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days394
WMFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days252
WLFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days186
WXLFUCHSIA ROSE$18.792 to 3 business days84
W2XLFUCHSIA ROSE$19.192 to 3 business days53
W3XLFUCHSIA ROSE$19.192 to 3 business days43
W4XLFUCHSIA ROSE$17.892 to 3 business days19
W5XLFUCHSIA ROSE$17.89 No
PETITE XSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days69
PETITE SGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days133
PETITE MGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days103
PETITE LGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days128
PETITE XLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days84
PETITE 2XLGALAXY BLUE$22.992 to 3 business days24
W2XSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days165
WXSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days190
WXSTGALAXY BLUE$22.99 No
WSGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days266
WSTGALAXY BLUE$22.99 No
WMGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days217
WMTGALAXY BLUE$22.99 No
WLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days188
WLTGALAXY BLUE$22.99 No
WXLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days165
WXLTGALAXY BLUE$22.99 No
W2XLGALAXY BLUE$22.992 to 3 business days25
W2XLTGALAXY BLUE$23.99 No
W3XLGALAXY BLUE$22.992 to 3 business days45
W4XLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days53
W5XLGALAXY BLUE$17.892 to 3 business days74
PETITE XSGREY$17.892 to 3 business days73
PETITE SGREY$17.892 to 3 business days102
PETITE MGREY$17.892 to 3 business days66
PETITE LGREY$17.892 to 3 business days82
PETITE XLGREY$17.892 to 3 business days69
PETITE 2XLGREY$22.992 to 3 business days32
W2XSGREY$17.892 to 3 business days86
WXSGREY$17.892 to 3 business days214
WXSTGREY$22.99 No
WSGREY$17.892 to 3 business days303
WSTGREY$22.99 No
WMGREY$17.892 to 3 business days228
WMTGREY$22.99 No
WLGREY$17.892 to 3 business days320
WLTGREY$22.99 No
WXLGREY$17.892 to 3 business days210
WXLTGREY$22.99 No
W2XLGREY$22.992 to 3 business days92
W2XLTGREY$23.99 No
W3XLGREY$22.992 to 3 business days45
W4XLGREY$17.892 to 3 business days16
W5XLGREY$17.892 to 3 business days28
PETITE XSHUNTER$17.892 to 3 business days139
PETITE SHUNTER$17.892 to 3 business days173
PETITE MHUNTER$17.892 to 3 business days173
PETITE LHUNTER$17.892 to 3 business days127
PETITE XLHUNTER$17.892 to 3 business days72
PETITE 2XLHUNTER$22.992 to 3 business days35
W2XSHUNTER$17.89 No
WXSHUNTER$17.892 to 3 business days141
WXSTHUNTER$22.992 to 3 business days12
WSHUNTER$17.892 to 3 business days197
WSTHUNTER$22.992 to 3 business days107
WMHUNTER$17.892 to 3 business days129
WMTHUNTER$22.992 to 3 business days98
WLHUNTER$17.892 to 3 business days121
WLTHUNTER$22.992 to 3 business days76
WXLHUNTER$17.892 to 3 business days47
WXLTHUNTER$22.992 to 3 business days52
W2XLHUNTER$22.992 to 3 business days37
W2XLTHUNTER$23.99 No
W3XLHUNTER$22.99 No
W4XLHUNTER$17.89 No
W5XLHUNTER$17.89 No
PETITE XSKHAKI$17.892 to 3 business days142
PETITE SKHAKI$17.892 to 3 business days330
PETITE MKHAKI$17.892 to 3 business days216
PETITE LKHAKI$17.892 to 3 business days185
PETITE XLKHAKI$17.892 to 3 business days82
PETITE 2XLKHAKI$22.992 to 3 business days77
W2XSKHAKI$17.892 to 3 business days65
WXSKHAKI$17.892 to 3 business days156
WXSTKHAKI$22.992 to 3 business days28
WSKHAKI$17.892 to 3 business days132
WSTKHAKI$22.992 to 3 business days167
WMKHAKI$17.892 to 3 business days189
WMTKHAKI$22.992 to 3 business days142
WLKHAKI$17.892 to 3 business days113
WLTKHAKI$22.992 to 3 business days91
WXLKHAKI$17.892 to 3 business days82
WXLTKHAKI$22.992 to 3 business days43
W2XLKHAKI$22.992 to 3 business days25
W2XLTKHAKI$23.992 to 3 business days20
W3XLKHAKI$22.992 to 3 business days13
W4XLKHAKI$17.892 to 3 business days17
W5XLKHAKI$17.89 No
PETITE XSNAVY$18.792 to 3 business days167
PETITE SNAVY$18.792 to 3 business days239
PETITE MNAVY$18.792 to 3 business days197
PETITE LNAVY$18.792 to 3 business days131
PETITE XLNAVY$18.792 to 3 business days85
PETITE 2XLNAVY$19.192 to 3 business days51
W2XSNAVY$18.792 to 3 business days51
W2XSNAVY$18.792 to 3 business days46
WXSNAVY$18.792 to 3 business days536
WXSTNAVY$19.192 to 3 business days21
WSNAVY$18.792 to 3 business days859
WSTNAVY$19.192 to 3 business days131
WMNAVY$18.792 to 3 business days898
WMTNAVY$19.192 to 3 business days222
WLNAVY$18.792 to 3 business days574
WLTNAVY$19.19 No
WXLNAVY$18.792 to 3 business days365
WXLTNAVY$19.192 to 3 business days47
W2XLNAVY$19.192 to 3 business days125
W2XLTNAVY$21.592 to 3 business days24
W3XLNAVY$19.19 No
W4XLNAVY$17.892 to 3 business days18
W5XLNAVY$17.892 to 3 business days30
PETITE XSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days175
PETITE SNU-GRAPE$17.892 to 3 business days261
PETITE MNU-GRAPE$17.892 to 3 business days211
PETITE LNU-GRAPE$17.892 to 3 business days190
PETITE XLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days126
PETITE 2XLNU-GRAPE$22.992 to 3 business days31
W2XSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days215
WXSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days342
WXSTNU-GRAPE$22.99 No
WSNU-GRAPE$17.892 to 3 business days651
WSTNU-GRAPE$22.99 No
WMNU-GRAPE$17.892 to 3 business days511
WMTNU-GRAPE$22.99 No
WLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days400
WLTNU-GRAPE$22.99 No
WXLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days263
WXLTNU-GRAPE$22.99 No
W2XLNU-GRAPE$22.992 to 3 business days98
W2XLTNU-GRAPE$23.99 No
W3XLNU-GRAPE$22.992 to 3 business days22
W4XLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days32
W5XLNU-GRAPE$17.892 to 3 business days69
PETITE 2XSPEWTER$17.892 to 3 business days56
PETITE XSPEWTER$18.792 to 3 business days130
PETITE SPEWTER$18.792 to 3 business days67
PETITE MPEWTER$18.792 to 3 business days217
PETITE LPEWTER$18.792 to 3 business days98
PETITE XLPEWTER$18.792 to 3 business days70
PETITE 2XLPEWTER$19.19 No
W2XSPEWTER$18.792 to 3 business days119
WXSPEWTER$18.792 to 3 business days359
WXSTPEWTER$19.192 to 3 business days118
WSPEWTER$18.792 to 3 business days293
WSTPEWTER$19.192 to 3 business days139
WMPEWTER$18.792 to 3 business days179
WMTPEWTER$19.192 to 3 business days81
WLPEWTER$18.792 to 3 business days11
WLTPEWTER$19.192 to 3 business days83
WXLPEWTER$18.792 to 3 business days109
WXLTPEWTER$19.19 No
W2XLPEWTER$19.192 to 3 business days11
W2XLTPEWTER$21.59 No
W3XLPEWTER$19.19 No
W4XLPEWTER$17.89 No
W5XLPEWTER$17.892 to 3 business days28
PETITE XSPINK PETAL$17.89 No
PETITE SPINK PETAL$17.892 to 3 business days19
PETITE MPINK PETAL$17.892 to 3 business days59
PETITE LPINK PETAL$17.892 to 3 business days44
PETITE XLPINK PETAL$17.892 to 3 business days26
PETITE 2XLPINK PETAL$22.992 to 3 business days40
W2XSPINK PETAL$17.89 No
WXSPINK PETAL$17.89 No
WXSTPINK PETAL$22.99 No
WSPINK PETAL$17.892 to 3 business days52
WSTPINK PETAL$22.99 No
WMPINK PETAL$17.892 to 3 business days79
WMTPINK PETAL$22.99 No
WLPINK PETAL$17.892 to 3 business days33
WLTPINK PETAL$22.99 No
WXLPINK PETAL$17.89 No
WXLTPINK PETAL$22.99 No
W2XLPINK PETAL$22.992 to 3 business days13
W2XLTPINK PETAL$23.99 No
W3XLPINK PETAL$22.992 to 3 business days38
W4XLPINK PETAL$17.89 No
W5XLPINK PETAL$17.89 No
PETITE XSPLUM BERRY$17.892 to 3 business days73
PETITE SPLUM BERRY$17.892 to 3 business days75
PETITE MPLUM BERRY$17.892 to 3 business days107
PETITE LPLUM BERRY$17.892 to 3 business days57
PETITE XLPLUM BERRY$17.892 to 3 business days27
PETITE 2XLPLUM BERRY$22.992 to 3 business days18
W2XSPLUM BERRY$17.89 No
WXSPLUM BERRY$17.89 No
WXSTPLUM BERRY$22.99 No
WSPLUM BERRY$17.892 to 3 business days40
WSTPLUM BERRY$22.99 No
WMPLUM BERRY$17.892 to 3 business days23
WMTPLUM BERRY$22.99 No
WLPLUM BERRY$17.892 to 3 business days60
WLTPLUM BERRY$22.99 No
WXLPLUM BERRY$17.892 to 3 business days67
WXLTPLUM BERRY$22.99 No
W2XLPLUM BERRY$22.992 to 3 business days35
W2XLTPLUM BERRY$23.99 No
W3XLPLUM BERRY$22.992 to 3 business days47
W4XLPLUM BERRY$17.89 No
W5XLPLUM BERRY$17.89 No
PETITE XSRED$17.892 to 3 business days80
PETITE SRED$17.892 to 3 business days105
PETITE MRED$17.892 to 3 business days94
PETITE LRED$17.892 to 3 business days65
PETITE XLRED$17.892 to 3 business days52
PETITE 2XLRED$22.992 to 3 business days59
W2XSRED$17.892 to 3 business days132
WXSRED$17.892 to 3 business days303
WXSTRED$22.992 to 3 business days122
WSRED$17.892 to 3 business days413
WSTRED$22.992 to 3 business days267
WMRED$17.892 to 3 business days384
WMTRED$22.992 to 3 business days192
WLRED$17.892 to 3 business days321
WLTRED$22.992 to 3 business days201
WXLRED$17.892 to 3 business days252
WXLTRED$22.992 to 3 business days67
W2XLRED$22.992 to 3 business days110
W2XLTRED$23.992 to 3 business days54
W3XLRED$22.992 to 3 business days46
W4XLRED$17.892 to 3 business days31
W5XLRED$17.892 to 3 business days47
PETITE XSROYAL$18.792 to 3 business days176
PETITE SROYAL$18.792 to 3 business days199
PETITE MROYAL$18.792 to 3 business days255
PETITE LROYAL$18.792 to 3 business days182
PETITE XLROYAL$18.792 to 3 business days98
PETITE 2XLROYAL$19.192 to 3 business days76
W2XSROYAL$18.792 to 3 business days114
W2XSROYAL$18.792 to 3 business days107
WXSROYAL$18.792 to 3 business days269
WXSTROYAL$19.192 to 3 business days164
WSROYAL$18.792 to 3 business days472
WSTROYAL$19.192 to 3 business days183
WMROYAL$18.792 to 3 business days495
WMTROYAL$19.192 to 3 business days159
WLROYAL$18.792 to 3 business days267
WLTROYAL$19.192 to 3 business days115
WXLROYAL$18.792 to 3 business days199
WXLTROYAL$19.192 to 3 business days41
W2XLROYAL$19.192 to 3 business days170
W2XLTROYAL$21.592 to 3 business days14
W3XLROYAL$19.19 No
W4XLROYAL$17.892 to 3 business days21
W5XLROYAL$17.892 to 3 business days22
W2XSTEAL$18.792 to 3 business days73
WXSTEAL$18.792 to 3 business days169
WSTEAL$18.79 No
WMTEAL$18.792 to 3 business days94
WLTEAL$18.79 No
WXLTEAL$18.79 No
W2XLTEAL$19.19 No
W3XLTEAL$19.192 to 3 business days11
W4XLTEAL$17.892 to 3 business days19
W5XLTEAL$17.89 No
PETITE XSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days41
PETITE XSTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE STROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days98
PETITE STROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE MTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days86
PETITE MTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE LTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days58
PETITE LTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE XLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business days51
PETITE XLTROPICAL GREEN$21.89 No
PETITE 2XLTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business days19
WXSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXSTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WSTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WSTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WMTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WMTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WMTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WLTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
WXLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXLTROPICAL GREEN$21.892 to 3 business daysYes
WXLTTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
W2XLTROPICAL GREEN$22.992 to 3 business daysYes
W2XLTTROPICAL GREEN$23.992 to 3 business daysYes
W3XLTROPICAL GREEN$22.99 No
PETITE XSWHITE$18.792 to 3 business days135
PETITE SWHITE$18.792 to 3 business days183
PETITE MWHITE$18.792 to 3 business days217
PETITE LWHITE$18.792 to 3 business days141
PETITE XLWHITE$18.792 to 3 business days82
PETITE 2XLWHITE$19.192 to 3 business days68
W2XSWHITE$18.792 to 3 business days292
W2XSWHITE$18.792 to 3 business days79
WXSWHITE$18.792 to 3 business days486
WSWHITE$18.792 to 3 business days490
WMWHITE$18.792 to 3 business days305
WLWHITE$18.792 to 3 business days175
WXLWHITE$18.792 to 3 business days120
W2XLWHITE$19.192 to 3 business days80
W3XLWHITE$19.19 No
W4XLWHITE$17.892 to 3 business days20
W5XLWHITE$17.89 No
PETITE 2XSWINE$18.792 to 3 business days56
PETITE XSWINE$18.792 to 3 business days157
PETITE SWINE$18.792 to 3 business days276
PETITE MWINE$18.792 to 3 business days169
PETITE LWINE$18.792 to 3 business days136
PETITE XLWINE$18.792 to 3 business days110
PETITE 2XLWINE$19.192 to 3 business days38
W2XSWINE$18.792 to 3 business days59
WXSWINE$18.792 to 3 business days167
WSWINE$18.792 to 3 business days186
WMWINE$18.792 to 3 business days177
WLWINE$18.792 to 3 business days60
WXLWINE$18.792 to 3 business days54
W2XLWINE$19.19 No
W3XLWINE$19.192 to 3 business days13
W4XLWINE$17.892 to 3 business days13
W5XLWINE$17.892 to 3 business days14